Categorii
Știri

Pensionare anticipată în 2023. La ce vârstă te poți pensiona și ce condiții trebuie să respecți

Oamenii trebuie să se știe că nu oricine se poate pensiona anticipat, pentru că există o serie de reguli clare de respectat. De obicei se pensionează anticipat cei care s-au săturat pur și simplu de o viață de muncă și nu vor să își mai sacrifice ultimii ani de viață în slujba nimănui.

La ce vârstă te poți pensiona anticipat 2023

În România, conform legii, orice om care a avut ”carte de muncă” și și-a îndeplinit stagiul de cotizare are dreptul la pensie. Cu toate acestea multă lume începe să se întrebe cum poți ieși anticipat la pensie, fără a mai aștepta cei 65 de ani până la ”eliberare” cum e în cazul bărbaților.

În țara noastră pensia e de trei tipuri, pensia pentru limita de vârstă, pensia anticipată și pensia anticipată parțial. Conform legii, pentru pensia pentru limită de vârstă stagiul minim de cotizare e de 15 ani, iar cel complet e de 35 de ani.

Pensionarea anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, pentru cei care au cotizat cu opt ani mai mult decât era necesar. Așadar, lucrurile nu sunt tocmai simple și misiunea românilor de a se pensiona nu e tocmai ușoară, mai ales anticipat.

Potrivit Antena 3, pentru o femeie născută în februarie 1962, care are o vârstă standard de pensionare de 62 de ani și 2 luni, aceasta a obținut un stagiu complet de cotizare de 32 de ani și 6 luni.

”Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitării, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puţin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani)”, transmite Casa de Pensii.

Așadar, o persoană poate ieși anticipat la pensie dacă a depășit stagiul de cotizare cu 8 ani, sau dacă mai are cinci ani până la atingerea vârstei standard de pensionare. Cei care îndeplinesc aceste condiții pot trimite un dosar la Casa de Pensii în acest sens.

Potrivit legii, dosarul trebuie să conțină cerere pentru înscrierea la pensie anticipată, carnetul de muncă, carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul, carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul, alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată, actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie și livretul militar (unde se aplică).

De asemenea, autoritățile vor mai cere la dosar diploma de absolvire a învăţământului universitar, dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate (dacă e cazul), adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă și adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale.

Totodată, dosarul trebuie să mai dețină o procură specială pentru mandatar, dacă este cazul, acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat și o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie.

Trebuie știut că atunci când persoanele pensionate anticipat ating limita de vârstă legală, pensia anticipată se va transforma automat în pensie pentru limita de vârstă legală și se va recalcula. Vârsta standard e de 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei. Evident, pensia anticipată va fi mult mai mică decât cea normală.