Categorii
Știri

Ajutorul de la stat de 7.000 de lei pe care niciun român nu și-l dorește: mai bine rămâi sărac, iată de ce

După cum știm statul român deblochează o serie de ajutoare importante și substanțiale, pentru mai multe categorii de cetățeni, de la 1 ianuarie 2023. Deși oamenii sunt dornici să fie sprijiniți financiar, unul dintre ajutoare le ridică părul pe șira spinării.

Este vorba despre ajutorul de înmormântare pentru 2023. Cuantumul acestuia se ridică la 7.000 de lei. Suma este una considerabilă cu ajutorul căreia, în mare parte, te ocupi de tot ce înseamnă pregătiri pentru cel apropiat care a plecat într-o lume mai bună, dacă necazul lovește în casa ta.

Ajutorul pe care nimeni nu-l vrea
E de înțeles, deci, de ce oamenii nu-și doresc acest ajutor. Mai bine rămâi sărac și te împrumuți de câteva sute de lei, decât să ai parte de un așa eveniment.

Cu toate acestea, dacă se întâmplă, măcar să știi că te poți baza pe niște bani și, ca tragedia să nu fie și mai mare la tine în familie, iată o listă cu actele ce sunt necesare, în principiu, pentru a beneficia de acest sprijin material oferit de statul român pentru cele mai grele momente din viața omului:

-cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);
-certificat de deces (original şi copie);
-act de identitate al solicitantului (original şi copie);
-acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
-dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
-act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
-adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original);
-adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
-dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.